Home » Certificats

Certificats

Certificat ISO 9001

Tots els productes de CAPIFRIGO, S.L. estan certificats segons normativa vigent i homologats segons Normativa de marcatge CE. A més, disposa del Certificat de Qualitat en tots els seus treballs i procediments, única empresa dins del nostre sector que compta amb aquesta certificació pel muntatge i instal·lacions. 

 

El principal objectiu de CAPIFRIGO, S.L. és satisfer les necessitats de cada client realitzant de forma adequada i professional els seus projectes i expedint al finalitzar cada obra el corresponent certificat de Qualitat junt amb el Parte d'Entrega d'obra i la verificació del correcte muntatge i funcionament de la mateixa amb el client final del projecte. 

 

Certificat ISO 9001 - CAPIFRIGO, S.L.