Home » Productes i serveis » Molls de Càrrega

Molls de Càrrega

MOLLS DE CÀRREGA

Els molls de càrrega permeten efectuar les operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies i salvar els desnivells entre magatzem i vehicle, amb la qual cosa s’aconsegueix un ajustament perfecte i s’obté la màxima seguretat, rapidesa i rendibilitat.

CAPIFRIGO, S.L. instal·la tots els elements necessaris per a la càrrega i descàrrega de mercaderies en les àrees de recepció i d'expedició.

Per realitzar aquesta fita disposem de tres peces bàsiques:

 •  Rampa hidràulica: 

  Les rampes hidràuliques son per càrregues de 6.000 kgs dinàmics i 9.000 kgs. estàtics, podent adaptar-les a les necessitats dels nostres clients, tant en tonelatge com en mida.

  Totes les rampes incorporen les següents mesures de seguretat:

  Disposen de parada d’emergència que es pot activar en qualsevol moment.

  Disposen d’una barra de manteniment

  Els faldons son anticisalla

  El quadre de maniobra funciona amb 24 V

  Disposen a peu del cilindre d’una vàlvula paracaigudes

 • Abrics retràcils i abrics inflables

  Els abrics son indicats per instal·lar en naus que desitgin aïllar la zona de mercaderies amb control de temperatura i zones amb les màximes garanties higièniques en el maneig de mercaderies. D’aquesta forma evitem l’entrada de fums contaminants o la pèrdua de temperatura i corrents d’aire.

  Abric retràcil:

  Acoblament perfecte entre el moll i el vehicle amb un acoblament retràcil que permet absorbir els moviments del vehicle.

  Adaptació a vehicles de diferents mides

  Elevat aïllament tèrmic i higiènic

  Protecció de meteorologia adversa

  Millora les condicions de treball i de manipulació de mercaderies

  Estalvi energètic

   

  Abric inflable:

  Aïllament perfecte entre el moll de càrrega i el camió. Màxim aïllament tèrmic i higiènic

  Adaptació a vehicles de diferents mides

  Ideal per indústries alimentaries que necessitin mantenir la cadena de fred

  Protecció de meteorologia adversa

  Millora les condicions de treball i de manipulació de mercaderies

  Estalvi energètic

 • Portes seccionals 

  Les portes seccionals estan compostes per una sèrie de panells units mitjançant frontisses. Els panells es fabriquen amb dos xapes d’acer galvanitzat i prelacat d’alta resistència a la oxidació. A la cambra que forma entre ells s’injecta escuma de poliuretà d’alta densitat aconseguint així un alt factor d’aïllament tèrmic i acústic i una gran resistència mecànica.

  Entre les seves avantatges destaquem l’aïllament i l’estanquitat, no ocupen superfície interior, no redueixen el forat útil de la porta, no necessiten grans espais laterals, no envaeixen la calçada exterior i salven obstacles interiors (ponts-grua, bigues, conductes, etc.)

Video molls de càrrega